Projektbeskrivning

Spån & Miljö

För att få en bra fabriksmiljö krävs ett utsugssystem. AL-KO tillverkar mobila och stationära spånfilter.

Hall 12, monter B15

AL-KO erbjuder mobila och stationära utsug som renar luften till Europanorm.